II Wojewódzki Konkurs Wiedzy

o św. Janie Pawle II

"Uwielbiajcie Boga Waszym życiem" to temat przewodni II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  o  Świętym Janie Pawle II, który przy współpracy z Parafią pw. św. Wawrzyńca zorganizował ZSP w Borownie. Konkurs jest imprezą zrzeszającą od ponad 10 lat młodzież gimnazjalną z powiatu częstochowskiego. Od roku 2014/2015 do chwili obecnej ma zasięg wojewódzki. Konkurs przybliża nauki Świętego  Jana Pawła II.

Uczestnicy przygotowujący się do konkursu pogłębiają wiarę, kształtują chrześcijańskie i patriotyczne postawy. Analizują drogę do świętości  Jana Pawła II poprzez czytanie książek, oglądanie filmów, albumów o tematyce związanej z Ojcem Świętym. Młodzież i opiekunowie uczestniczący w konkursie mają możliwość rozmawiać o Ojcu Świętym z wybitnymi gośćmi. Dwukrotnie słuchali wykładu  dziennikarza i autora książek o Janie Pawle II p. Pawła Zuchniewicza. Gościem specjalnym konkursu był także ks. Grzegorz Suchodolski - organizator Światowych Dni Młodzieży. W tym roku uczestnicy spotkali się z Rektorem Instytutu Teologicznego w Częstochowie ks. dr. Marianem Dudą. Drugim gościem specjalnym był Dyrektor Biblioteki Maryjnej na Jasnej Górze Ojciec Michał Legan.

Od pięciu lat siedzibą Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II jest Muzeum Monet  i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, które wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzają z dyrektorem panem Krzysztofem Witkowskim

18 maja 2016 roku miał miejsce w Muzeum  Monet i Medali  Jana Pawła II w Częstochowie II etap konkursu, I etap odbył się online 25 kwietnia. Wówczas przystąpiło 29 trzyosobowych drużyn. W wyniku eliminacji awansowało 15 drużyn, które zmagały się ze sobą na kolejnych etapach w konkurencjach multimedialnych pod czujnym okiem komisji w składzie: pani Małgorzata Wróblewska- Borek – pracownik GOK w Mykanowie, pani Ewa Osuchowska – Kierownik Referatu Oświaty w Mykanowie, pani Karolina Dziubińska- nauczyciel ZSP w Borownie, ks. Marian Duda – Rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie, o. Michał Legan – Dyrektor Biblioteki Maryjnej na Jasnej Górze, pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, pan Krzysztof Polewski – Dyrektor GOK w Mykanowie. Ostatecznie wygrali:

I miejsce:

Zuzanna Gajewicz

Weronika Kowalik

Anna Maj

uczniowie z Gimnazjum w Rzerzęczycach, których przygotowała pani Anna Pietras.


II miejsce przypadło uczniom z ZSP w Borownie pod opieką ks. Tomasza Błaszczyka.

W skład zespołu weszli:

Oliwia Dominiak

Kacper Gieroń

Adam Oziębała


III miejsce natomiast wywalczyli:

Patryk Pożarlik

Aleksandra Stępel

Paulina Serwiak

uczniowie z Gimnazjum w Mykanowie pod opieką pani Małgorzaty Adamus.