"Świadectwo- ewangelia
wprowadzana w życie codzienne"


to hasło przewodnie III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II,który zorganizował ZSP w Borownie przy współpracy z Parafią pw. św. Wawrzyńca w Borownie. Konkurs jest imprezą cykliczną odbywającą się od kilkunastu lat dla młodzieży z powiatu częstochowskiego, od trzech lat dla młodzieży gimnazjalnej z województwa śląskiego. W ramach przygotowań uczestnicy wraz z opiekunami zgłębiali wiedzę na temat pięknej chrześcijańskiej postawy świętego Jana Pawła II. W tym roku analizowali książki Pawła Zuchniewicza i dramat Karola Wojtyły pt."Brat naszego Boga".

https://szkolaborowno.pl/images/phocagallery/konkurs_jp2_17/thumbs/phoca_thumb_l_borowno-181.jpg

Uczniowie początkowo odbyli etap on-line w swoich macierzystych szkołach, by następnie 18 maja 2017r. uczestniczyć w dalszej rywalizacji już w Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II w Częstochowie. Zmagali się z testami drogą elektroniczną. Odpowiadali na pytania indywidualnie i grupowo.

Wieloetapowym rywalizacjom przyglądało się jury w składzie: przewodniczący- Wicekanclerz Archidiecezji Częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz, ks. prof. Stanisław Jasionek reprezentujący Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego dr Grzegorz Szumera, Kierownik Referatu Oświaty w Mykanowie pani Ewa Osuchowska, Dyrektor GOKiS w Mykanowie pani Adriana Moroń, nauczyciel ZSP w Borownie pani Karolina Dziubińska.

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z:

I miejsce Gimnazjum w Rzerzęczycach: Zuzanna Gajewicz, Weronika Kowalik i Dorota Wyszka. Opiekunem grupy była pani Anna Pietras;

II miejsce ZSP w Borownie, reprezentowane przez: Oliwię Dominiak, Krzysztofa Walę
i Karoliną Halbiniak.
Opiekunem grupy był ks. Wojciech Ignasiak;

III miejsce Gimnazjum w Zespole Szkolnym w Widzowie: Arkadiusz Kręt, Oskar Półrola, Kamil Kluska. Grupą opiekowały się panie: Urszula Ognik i Ewa Łęgowik.

Najlepszy rezultat indywidualny: Zuzanna Gajewicz z Gimnazjum w Rzerzęczycach.

Imprezą towarzyszącą był III Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tej samej tematyce. Nadesłane prace stanowiły dekorację sali podczas konkursu wiedzy. Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce- Mateusz Dawid; opiekun pani Anna Motyl-Hutny;

II miejsce Michał Leśniak,; opiekun pani Chechowska-Bartosz;

III miejsce Weronika Gradzik; opiekun pani Anna Romianowska;

wyróżnienia:

-Monika Boryś; opiekun pani Małgorzata Bury;

-Klara Batorek; opiekun pani Katarzyna Kramba-Brol;

-Michał Górecki; opiekun pani Katarzyna Ciechowska-Bartosz;

-Klara Kościuch; opiekun pani Anna Motyl-Hutny.

W tym roku konkurs odbywał się pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo , Archidiecezji Częstochowskiej, Przeora Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, Kuratorium Oświaty, Wyższego Seminarium Duchownego, Starosty Częstochowskiego, Wójta Gminy Mykanów, Instytutu Teologicznego
w Częstochowie.

Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Katolicki NIEDZIELA, Radio FIAT i Radio Jasna Góra. Ponadto w to dzieło włączyło się wiele firm i instytucji, fundując nagrody dla uczestników.

Ogromną atrakcją i zarazem niespodzianką dla wszystkich obecnych było spotkanie
z fotografem Jana Pawła II- pan Arturo Mari. Gość opowiadał o życiu Ojca Świętego,
o chwilach zwykłych i niezwykłych, odpowiadał na pytania uczestników spotkania i rozdawał prezenty . Oprawę artystyczną stanowił występ uczniów ZSP w Borownie,
którzy deklamowali poezję Karola Wojtyły.

Siedzibą konkursu, jak co roku, było Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II
w Częstochowie, w którym o życzliwą i przyjazną atmosferę zadbał dyrektor pan Krzysztof Witkowski. Wśród wielu gości znalazł się Starosta Częstochowski pan Krzysztof Smela, Wójt Gminy Mykanów pan Dariusz Pomada, Dyrektor KO Delegatury w Częstochowie pani Alicja Janowska, Skarbnik Gminy Mykanów pani Ewa Machoń, Przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Cichoń, radny gminy pan Jan Dendek, a także inspektor starostwa częstochowskiego pan Patryk Jeziak.

Organizatorzy gratulują wiedzy i zaangażowania w konkursie wszystkim uczniom, opiekunom i zapraszają zainteresowanych w przyszłym roku. Szczególne podziękowania składają także sponsorom i instytucjom patronującym konkursowi i zapraszają do dalszej współpracy. Wyrazy wdzięczności należą się także proboszczowi Parafii pw. Św. Wawrzyńca ks. Piotrowi Krzemińskiemu, Dyrektorowi ZSP panu Arturowi Rybańcowi, nauczycielom, rodzicom i uczniom przygotowującym przedsięwzięcie i czuwającym nad właściwym przebiegiem konkursu.

http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/10/lcz.jpg

http://czestochowa.powiat.pl/grafika/logo_powiat_png.png

Znalezione obrazy dla zapytania fiat radio

GALERIA ZDJĘĆ